Aansprakelijkheid

VUmc Academische Werkplaats streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website pagina’s geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt VUmc Academische Werkplaats geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. VUmc Academische Werkplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Niets uit deze website mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, gepubliceerd of opgeslagen in een gegevensbestand. Overname van artikelen en foto’s alleen na schriftelijke toestemming van de Stichting Salvage. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2013, VUmc Academische Werkplaats