Vakantieperiode komkommertijd? Mooi niet! De afgelopen drie maanden is er enorm hard gewerkt door de medewerkers van H.E.T. onderzoek aan het opzetten van de studie en het werven van deelnemers bij het Jongerenloket. Inmiddels zijn er hier al 42 jongens gesproken en willen hiervan 28 meedoen aan H.E.T. onderzoek, 9 jongens waren helaas niet geschikt om mee te doen (o.a. omdat zij de Nederlandse taal niet beheersten of omdat zij al werk hadden) en 5 jongens wilde niet meedoen. Dat geeft een responspercentage van maar liefst 85%. Een veelbelovend begin.

Laura van Duin (AIO Traject) meldt ons dat vanaf januari 2014 vanuit De Nieuwe Kans en sinds kort dus ook vanuit het Jongerenloket bij elkaar zelfs al 84 jongens mee doen aan H.E.T. onderzoek. Marie-Jolette Luijks (AIO Effect) heeft de dagelijkse leiding bij het Jongerenloket. Begin juli verzorgde zij samen met Reshmi Marhe (coördinator) een workshop in het kader van de deskundigheidsbevordering bij het Jongerenloket ten behoeve van het onderzoek.

Meer hierover lees je in de rubriek ‘over de vloer bij’. Verder werd begin augustus de definitieve toestemming voor het effectonderzoek verleend door de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Wat dit betekent lees je verderop. Ook het Hersenonderzoek is inmiddels in volle gang. Josjan Zijlmans (AIO Hersenen) geeft in deze Nieuwsflits een kijkje achter de schermen (en in de scanner). Tot slot is het onderzoeksteam van H.E.T onderzoek flink uitgebreid; we verwelkomden de afgelopen maanden twee nieuwe medewerkers op een ‘werkervaringsplaats’ en maar liefst vier nieuwe stagiairs. In de rubriek Hello Goodbye stellen we ze voor.

Klik hier om de Nieuwsflits 2e kwartaal 2014 te downloaden.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *