De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is onderdeel van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc.
PageLines- capvumga.jpgPageLines- vumc.jpg
De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (AW-DNK) kent een aantal organisatielagen: een Raad van Toezicht, een Stuurgroep, een directie, een Raad van Advies, coördinatoren, een Klankbordgroep en drie promotieonderzoeken en twee deelprojecten. Zie onderstaand organogram:

organogram

De Raad van Toezicht heeft als verantwoordelijkheid toe te zien op de doelrealisatie van de Academische Werkplaats en houdt toezicht op en adviseert de directie. De Raad van Toezicht komt twee keer per jaar bijeen. Zij bestaat uit Leo de Haan (divisiebestuurder Zorg VUmc), Roelof Prins (directeur Stichting de Verre Bergen (SDVB)) en Wim Littooij (voorzitter Raad van Bestuur van De Nieuwe Kans (DNK)).

De Stuurgroep heeft als taak maandelijks voortgang, financiële situatie, en behaalde resultaten te evalueren. Zij bestaat uit de directie en coördinatoren van AW-DNK, vertegenwoordigers van SDVB (Nanne Boonstra en Xanel Rooderkerk) en de directie van DNK (Piet Boekhoud).

De taken van de directie van AW-DNK zijn het vaststellen van de projectopdracht, het projectplan, en het bewaken van resultaten en de financiën. De coördinatoren van AW-DNK zijn verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende deelprojecten, het maken van de planning en de bewaking ervan, het voorkomen van overlap, uitwisselen van projectresultaten, formuleren van onderzoeksvragen, en de bewaking van de voortgang van projecten.

De Raad van Advies heeft als taak het adviseren van en het meedenken met AW-DNK op wetenschappelijk gebied. Zij denkt mee over het design van de onderzoeken en de wetenschappelijke relevantie van de onderzoeken. Het is een multidisciplinair overleg met experts afkomstig van verschillende academische instellingen en uit verschillende onderzoeksgebieden. De Raad van Advies komt halfjaarlijks bijeen.

De Klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging medewerkers van DNK en een afvaardiging medewerkers van AW-DNK. De Klankbordgroep geeft concrete adviezen over de praktische haalbaarheid en de implementatie van het onderzoek en komt maandelijks bijeen.

Zie het onderdeel Onderzoekslijnen voor meer informatie over de deelprojecten.