Binnen de Academische Werkplaats staat wetenschappelijk onderzoek uiteraard hoog in het vaandel, maar nadat Floor en Reshmi het spits afbeten met de interviews onder de medewerkers van De Nieuwe Kans, heeft er verder nog geen structureel onderzoek plaatsgevonden. Daar is nu verandering in gekomen! De pilot ‘Hartslagonderzoek’ is namelijk sinds kort van start gegaan. In het kader van een wetenschappelijke stage vanuit de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden heeft Caroline, een van onze stagiairs, onder begeleiding van Reshmi en mijzelf fysiologische data verzameld onder de deelnemers van De Nieuw Kans.

Dit spannende pilot onderzoek richt zich op de relatie tussen lichamelijk functioneren (in dit geval: iemands hartslag) en gedrag (in dit geval: hoe snel iemand boos wordt). Vanuit eerder wetenschappelijk onderzoek weten we al dat de snelheid van iemands hartslag tijdens rust en de problematiek bij deelnemers van De Nieuwe Kans aan elkaar gerelateerd zijn. In bepaalde gevallen kan het namelijk zo zijn dat een minder snelle hartslag bij een jongere samenhangt met het sneller uit zichzelf boos of agressief worden . De Academische Werkplaats onderzoekt nu of dit verband ook te vinden is bij de deelnemers van DNK. Daarnaast is deze pilot  bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek bij De Nieuwe Kans te introduceren. Zowel voor de deelnemers als voor de medewerkers zal het een toevoeging zijn aan de dagelijkse activiteiten, en de Academische Werkplaats wil dit zo soepel mogelijk laten verlopen. We vragen daarom geregeld feedback aan de deelnemers en aan de medewerkers van De Nieuwe Kans om erachter te komen hoe je wetenschappelijk onderzoek op de beste manier kan uitvoeren bij deze groep en op welke manier we hen het minst belasten.

In het begin was het erg spannend of we voldoende deelnemers konden vinden om deel te nemen aan het onderzoek. Hoewel het bij aanvang van de eerste metingen nog niet verschrikkelijk storm liep, meldden na verloop van tijd steeds meer jongens zich aan. Medewerkers van De Nieuwe Kans stimuleerden de deelnemers om mee te doen aan het onderzoek en stuk voor stuk waren ze toch eigenlijk wel benieuwd naar hoe zo’n hartslagmeting dan in zijn werk gaat en hoe hun eigen cardiogram (zie plaatje) eruit ziet.

hartslagmetingUiteindelijk hebben maar liefst 30 jongens meegedaan aan de hartslagmeting, waarbij ze een set electroden op hun borst en rug geplakt kregen (zie plaatje). De electroden werden met een aantal kabeltjes verbonden aan een klein kastje dat de hartslagdata opslaat. Om te zorgen dat we de hartslag daadwerkelijk tijdens rust konden meten,  keken de deelnemers  tijdens de meting naar een rustgevend natuurfilmpje dat 5 minuten duurt. De meningen over het filmpje liepen nogal uiteen. Een van de jongens vond het zo relaxed dat hij na de eerste 5 minuten vroeg ook de rest van het filmpje nog te mogen zien. Een ander vertrouwde me toe dat het toch wel zo’n beetje de saaiste 5 minuten uit zijn leven waren.

De Academische Werkplaats volgde zijn onderzoekshart door wetenschappelijk onderzoek met behulp van hartslagmetingen ook binnen De Nieuwe Kans op de kaart te zetten. Met als resultaat een scriptie van Caroline, een dataset voor de Academische Werkplaats, en een enorme hoeveelheid ervaring voor alle betrokkenen! Wij beschouwen deze pilot dan ook als zeer geslaagd en we gaan nu aan de slag met de verwerking van de onderzoeksresultaten. Binnenkort horen jullie meer over de uitkomsten van dit onderzoek!

Josjan Zijlmans

cardiogram

Share →