Bouman Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ)
Youz Bouman Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ) (onderdeel van de Antes Groep) is een instelling in Rotterdam Rijnmond die zorg verleent aan mensen met verslavingsziekten of andere psychische ziekten. Hun aanpak is primair gericht op problematisch middelengebruik en kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg. Youz is het jongerenmerk van BoumanGGZ en richt zich specifiek op jongeren tot en met 23 jaar.
Challenge Sports
Challenge Sports (CS) is een organisatie die werk- en reïntegratietrajecten aanbiedt aan jongeren zonder dagbesteding, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van sport. CS is een van de trajecten waarbij de AW-DNK wetenschappelijk onderzoek uitvoert.
De Nieuwe Kans (DNK)
De Nieuwe Kans (DNK) is een organisatie voor dagbehandeling van jongeren van 18 jaar of ouder, die geen opleiding volgen of geen werk of dagbesteding hebben. De AW-DNK doet wetenschappelijk onderzoek naar de methodiek en de doelgroep van DNK.
EMGO+
Het EMGO+ Institute for Health and Care Research is een instituut waarin onderzoekers van de VU en het VUmc samenwerken om interdisciplinair onderzoek te doen. Het doel is om de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg te optimaliseren.
Erasmus Medisch Centrum (EMC)
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Het Erasmus medisch centrum (EMC) is het grootste en meest veelzijdige universitair medisch centrum van Nederland en is aangesloten bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als universitair medisch centrum zijn er drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. In het EMC wordt ondermeer het Generation R onderzoek wordt uitgevoerd. In dit onderzoek worden 10.000 kinderen vanaf de zwangerschap gevolgd. De AW-DNK zal met name samenwerken met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie.
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en omgeving. De universiteit geeft onderwijs aan ongeveer 20.000 studenten. Het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek is geconcentreerd op het gebied van gezondheid, welvaart, bestuur, en cultuur.
Gemeente Rotterdam – Jongerenloket
Het Jongerenloket Rotterdam is een instantie van de Gemeente Rotterdam, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het Jongerenloket biedt onder meer begeleiding bij het vinden van werk en/of dagbesteding.
Het Dok
Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, die behandeling aanbiedt bij grensoverschrijdend gedrag. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij Het Dok terecht.
Het Jongerenloket Rotterdam
Het Jongerenloket Rotterdam is een instantie van de Gemeente Rotterdam, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het Jongerenloket biedt onder meer begeleiding bij het vinden van werk en/of dagbesteding.
Raad voor de Kinderbescherming
De taak van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is om kinderen van 0 tot 18 jaar te beschermen wanneer de ontwikkeling van het kind in gevaar lijkt te komen. “De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert.”
Reclassering Nederland
Reclassering Nederland geeft advies aan de rechter en officier van Justitie, ziet toe op de uitvoering van werkstraffen, en begeleidt verdachten en daders. Door middel van deze taken werkt RN aan het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive.
Stichting de Verre Bergen
Stichting de Verre Bergen heeft als missie om een langdurige positieve impact op Rotterdam te hebben door samen te werken met vernieuwende maatschappelijke initiatieven voor en door Rotterdammers. De Stichting heeft een filantropisch gedachtegoed, maar wil daarbij nauw betrokken zijn bij de initiatieven die zij steunen.