Stage lopen bij een Academische Werkplaats!

Wil jij echt praktijkgericht onderzoek doen tijdens je masterstage? Dat kan bij de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (AW-DNK) en de Academische Werkplaats Rotterdamse Risicojeugd (AWRR) in Rotterdam! Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen wetenschap, praktijk en beleid. Binnen deze twee academische werkplaatsen doen wij multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar kinderen, gezinnen, jongeren en jongvolwassenen met problemen op meerdere leefgebieden (denk aan: geen huisvesting, familieproblematiek, geen opleiding, een crimineel verleden, verslaving en psychische problemen).

AW-DNK bestaat sinds 2012 en richt zich specifiek op multiprobleem jongvolwassen mannen die een Rotterdamse interventie volgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Binnen AW-DNK lopen drie onderzoekslijnen: Hersenen, Effect en Traject. Kortweg: H.E.T. onderzoek. Recente onderzoeksresultaten van H.E.T. onderzoek lieten zien dat de opeenstapeling van problemen bij deze jongvolwassenen al vroeg in de kindertijd ontstaan zijn. Mede hierom is in 2017 de oprichting van de nieuwe Academische Werkplaats Rotterdamse Risicojeugd (AWRR) van start gegaan. Het (nog op te zetten) onderzoek binnen AWRR richt zich op interventies voor het hele leeftijd spectrum aan Rotterdamse jongeren met multiproblematiek!

De dataverzameling van AW-DNK is inmiddels ten einde, maar H.E.T. onderzoek beschikt inmiddels over een zeer uitbreide database met onderzoeksgegevens van ongeveer 700 deelnemers tussen 18 en 27 jaar. Er is informatie beschikbaar uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering, er zijn registergegevens over ggz gebruik, er zijn EEG en fMRI metingen uitgevoerd en daarnaast is op 4 momenten een uitgebreide batterij aan gevalideerde vragenlijsten afgenomen, met o.a. de WAIS, MINI, Mate, YPI, RPQ, ZRM. Voor je scriptie kun je gebruik maken van deze dataset en in samenspraak met ons een interessante onderzoeksvraag opstellen. Het is daarnaast ook mogelijk om voor je scriptie gegevens te gebruiken die nu worden verzameld binnen AWRR, zoals dossiergegevens en interviews. Je draagt verder bij aan de dataverzameling van AWRR, welke zal bestaan uit o.a. dossieronderzoek bij verschillende instellingen, interviews en vragenlijstafnamen bij multiprobleem jongeren en hun gezinnen. Daarnaast behoort het opschonen van data tot één van de vaste taken van onze stagiairs.

Beiden Academische Werkplaatsen zijn onderdeel van VUmc afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij verschillende praktijkinstellingen en bij GGZ instellingen in Rotterdam en op het kantoor van AW-DNK/AWRR in Rotterdam Zuid. Wij zijn per 2018 op zoek naar stagiairs uit o.a. Rotterdam, Amsterdam en Leiden.

Wil je in aanmerking komen voor een stageplek bij ons? Mail je motivatiebrief, een cijferlijst en een recent C.V. naar: f.bevaart@vumc.nl. Stagelopen bij AW-DNK/AWRR kan het hele jaar door. Bovendien kun je bij ons (een deel van) de dataverzameling voor jouw onderzoek alvast vóór je stage uitvoeren (bijvoorbeeld in de zomerperiode) zodat je daarna veel tijd hebt voor het schrijven van jouw masterscriptie!

 

Algemene informatie over de stage

Soort stage: Wetenschappelijke onderzoeksstage

Geschikte masters:
– Neuropsychologie
– Brein en Cognitie psychologie
– Klinische Psychologie
– Onderwijs en Ontwikkeling Psychologie
– (forensische) Orthopedagogiek
– Criminologie
– Research master
– Geneeskunde

Minimale stageduur: 6 maanden, 3 dagen per week
Stagevergoeding: Niet mogelijk
Naam instelling: VUmc Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans (AW-DNK)/ AWRR
Adres: Piekstraat 15G, 3071 EL Rotterdam
Contactpersoon: Dr. Floor Bevaart
Telefoon: 010-8452839
E-mail: f.bevaart@vumc.nl